MERANIE VRáSOK NA KRKU - LIEČBA, úČINKY A RIZIKá - OŠETRENIE

Meranie záhybov krkuRedakcia Choice
Proline
Proline
Meranie záhybov krku je neinvazívne vyšetrenie v 12. až 14. týždni tehotenstva. Pomocou ultrazvukového prístroja s vysokým rozlíšením sa stanoví hrúbka záhybu krku nenarodeného dieťaťa. Z toho možno vyvodiť závery