SVAL STERNOHYOIDEUS - ŠTRUKTúRA, FUNKCIA A CHOROBY - ANATÓMIA
Hlavná / Anatómia / 2020

Sval SternohyoideusRedakcia Choice
sildenafil
sildenafil
Sternohyoidný sval je sval, ktorý patrí do ľudských kostrových svalov. Jeho cesta je od brady nadol k hrudnej kosti. Patrí medzi hyoidné svaly.