MERALGIA PARAESTHETICA - PRíČINY, PRíZNAKY A LIEČBA - CHOROBY
Hlavná / Choroby / 2020

Meralgia paraestheticaRedakcia Choice
inhalátor
inhalátor
Meralgia paraesthetica je syndróm kompresie nervov. Nazýva sa to aj syndróm inguinálneho tunela.