SYNDRóM L5 - PRíČINY, PRíZNAKY A LIEČBA - CHOROBY
Hlavná / Choroby / 2020

L5 syndrómRedakcia Choice
pobrušnice
pobrušnice
Syndróm L5 je spôsobený podráždením alebo kompresiou koreňového nervu L5 v dôsledku rôznych príčin. Výsledkom je bolesť, senzorické poruchy alebo paréza. Po rýchlej diagnóze nasledovanej konzervatívnejšou