TELOVá PSYCHOTERAPIA - LIEČBA, úČINKY A RIZIKá - OŠETRENIE

Telová psychoterapiaRedakcia Choice
Liečba a prevencia osýpok u detí
Liečba a prevencia osýpok u detí
Pod pojmom telesná psychoterapia sú zhrnuté rôzne psychoterapeutické metódy. Zaoberajú sa psychologickou a fyzickou skúsenosťou osoby rovnako.