HYPOFYZITíDA - PRíČINY, PRíZNAKY A LIEČBA - CHOROBY
Hlavná / Choroby / 2020

HypophysitisRedakcia Choice
Trapéziový sval
Trapéziový sval
Hypofyzitída je zriedkavo sa vyskytujúci zápal hypofýzy. Sú známe rôzne formy hypofyzitídy, ale nie všetky fyziologické a imunologické vzťahy boli objasnené, najmä nie v prípade lymfocytovej hypofyzitídy.