SRDCOVé KATéTRE - VYUŽITIE A VýHODY PRE ZDRAVIE - ZDRAVOTNÍCKE PRÍSTROJE

Srdcový katéterRedakcia Choice
Príčiny a liečba infarktu myokardu a angíny pectoris
Príčiny a liečba infarktu myokardu a angíny pectoris
Na vyšetrenie srdcových a koronárnych tepien sa umiestni srdcový katéter. Katéter sa používa na diagnostikovanie patologických zmien srdcových chlopní, srdcového svalu alebo koronárnych artérií.