ČASTO Z DYCHU - ČO S TýM MôŽE MAŤ SRDCE SPOLOČNé - LEKáRSKY SLOVNíK A RADY - PORADCA
Hlavná / Poradca / 2020

Často z dychu - čo s tým môže mať srdce spoločnéRedakcia Choice
kapary
kapary
Každý, kto je neustále unavený a opakovane trpí dýchavičnosťou, by sa mal určite poradiť so svojím rodinným lekárom alebo kardiológom. Príznaky môžu byť slabosť srdcového svalu vrátane zlyhania srdca! Až päť percent zo všetkých nad 75 rokov