GESTAČNá HYPERTENZIA - PRíČINY, PRíZNAKY A LIEČBA - CHOROBY
Hlavná / Choroby / 2020

Gestačná hypertenziaRedakcia Choice
pobrušnice
pobrušnice
Gestačná hypertenzia je komplikácia počas tehotenstva. Hodnoty krvného tlaku v ďalších meraniach presahujú limit 140/90 mmHg. Ak pokoj na lôžku a strava neznižujú krvný tlak, môže