PTERYGOPALATíN FOSSA - ŠTRUKTúRA, FUNKCIA A CHOROBY - ANATÓMIA
Hlavná / Anatómia / 2020

Pterygopalatín fossaRedakcia Choice
kapary
kapary
Fosáza pterygopalatínu je odsadením lebky človeka. Nachádza sa medzi sfénoidnou kosťou a hornou čeľusťou. Alternatívne sa nazýva palatálna fossa.