DARUNAVIR - úČINOK, APLIKáCIA A RIZIKá - AKTÍVNE ZLOŽKY

darunaviruRedakcia Choice
Trapéziový sval
Trapéziový sval
Látka darunavir je liečivo, ktoré sa vyznačuje svojimi antivírusovými vlastnosťami. Droga patrí do kategórie inhibítorov HIV proteázy a používa sa predovšetkým pri liečení infekcií