KAPSAICíN - úČINOK, APLIKáCIA A RIZIKá - AKTÍVNE ZLOŽKY

kapsaicínRedakcia Choice
Liečba a prevencia osýpok u detí
Liečba a prevencia osýpok u detí
Kapsaicín je alkaloid nachádzajúci sa v paprike. Biologická látka je známa ako korenie, ale používa sa aj vo fytomedicíne. Hlavným účinkom kapsaicínu je podráždenie tepelných receptorov.