DýCHACí TRAKT - ŠTRUKTúRA, FUNKCIA A CHOROBY - ANATÓMIA
Hlavná / Anatómia / 2020

Dýchacie cestyRedakcia Choice
inhalátor
inhalátor
Dýchací trakt je zastrešujúcim výrazom pre rôzne orgány. Sú zodpovední za ľudské dýchanie. Pracovné procesy predstavujú komplexnú interakciu jednotlivých prvkov, na ktoré môžu mať vplyv choroby