ARTERIáLNA HYPERTENZIA - PRíČINY, PRíZNAKY A LIEČBA - CHOROBY
Hlavná / Choroby / 2020

Arteriálna hypertenziaRedakcia Choice
inhalátor
inhalátor
Tepny a žily sú centrálne systémy prenášajúce krv, ktoré zásobujú celý ľudský organizmus živinami a kyslíkom a odstraňujú toxické metabolické konečné produkty. Vzhľadom na množstvo vonkajších a vnútorných faktorov, a