ACEBUTOLOL - úČINKY, POUŽITIE A RIZIKá - AKTÍVNE ZLOŽKY

acebutololRedakcia Choice
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Acebutolol je betablokátor. Používa sa hlavne pri ochoreniach srdca a krvných ciev. Regulácia funkcie srdca a zníženie krvného tlaku sa považujú za primárne ciele príjmu.