NOSNá KOSŤ - ŠTRUKTúRA, FUNKCIA A CHOROBY - ANATÓMIA
Hlavná / Anatómia / 2020

Nosná kosťRedakcia Choice
Reflexná pupienková šľacha
Reflexná pupienková šľacha
Nosná kosť (latina: os nasale) je najväčšia kosť v ľudskom čuchovom orgáne. Skladá sa z veľmi tenkých kostí, ktoré prechádzajú medzi očami a zakrývajú nosnú dutinu. Poškodenie nosovej kosti by mal vždy vyšetriť lekár