PUPOČNíKOVá INFEKCIA (OFTALITíDA) - PRíČINY, PRíZNAKY A LIEČBA - CHOROBY
Hlavná / Choroby / 2020

Navel infekcia (oftalitída)



Redakcia Choice
kapary
kapary
Veľmi mladé deti môžu dostať pupočníkovú infekciu alebo oftalitídu. Ak sa infekcia nelieči, môže byť život ohrozujúca, takže antibiotická liečba a nemocničné pozorovanie sú takmer vždy nevyhnutné. V krajinách s dostatkom