KĹBOVý PRIESTOR - ŠTRUKTúRA, FUNKCIA A CHOROBY - ANATÓMIA
Hlavná / Anatómia / 2020

Spoločný priestorRedakcia Choice
Epidermolysis bullosa
Epidermolysis bullosa
Spojovací priestor oddeľuje spojovacie povrchy jeden od druhého. Obsahuje synoviálnu tekutinu, ktorá prispieva k výžive, mobilite a ochrane kĺbov. Ak sa spoločný priestor zužuje alebo rozširuje, došlo k patologickej zmene