FOSSA CRANII POSTERIOR - ŠTRUKTúRA, FUNKCIA A CHOROBY - ANATÓMIA
Hlavná / Anatómia / 2020

Zadná kraniálna fossaRedakcia Choice
Hemangióma (krvná špongia)
Hemangióma (krvná špongia)
Zadná kraniálna fossa tvorí zadnú fossu. Obsahuje predĺženú drôtu (medulla oblongata), most (poníky), strednú mozgu (mesencephalon) a mozoček (cerebellum).