EMBRYONáLNY VýVOJ HLAVY - FUNKCIA, úLOHA A CHOROBY - KRPERPROZESSE

Embryonálny vývoj hlavyRedakcia Choice
inhalátor
inhalátor
Vývoj lebky, diferenciácia hrtanových oblúkov a vývoj kraniofaciálneho systému sú zhrnuté ako embryonálny vývoj hlavy. Vývoj lebky tvorí hlavne kostnú lebku