CHLORAMFENIKOL - úČINOK, APLIKáCIA A RIZIKá - AKTÍVNE ZLOŽKY

chloramfenikolRedakcia Choice
inhalátor
inhalátor
Chloramfenikol je širokospektrálne antibiotikum, ktoré sa používa iba ako rezervné antibiotikum pri závažných bakteriálnych infekciách, ktoré nemožno inak kontrolovať z dôvodu možných závažných vedľajších účinkov. Môže spôsobiť aplastickú anémiu