BALNEOLóGIA - LIEČBA, úČINKY A RIZIKá - OŠETRENIE

kúpeľníctvoRedakcia Choice
pobrušnice
pobrušnice
Balneológia je spoločná veda. Balneologické procedúry sa používajú hlavne ako súčasť kúpeľných procedúr. Ochorenia dýchacích ciest a choroby kože sa môžu zmierniť balneologickými aplikáciami, ako aj metabolickými chorobami a rôznymi chorobami