BRACHIáLNA ARTéRIA - ŠTRUKTúRA, FUNKCIA A CHOROBY - ANATÓMIA
Hlavná / Anatómia / 2020

Brachiálna tepnaRedakcia Choice
pobrušnice
pobrušnice
Brachiálna artéria je arteriálna krvná cieva. Arteria je pomerne veľká a je umiestnená v hornej časti ramena.