INFEKČNé A PRENOSNé CHOROBY ZVIERAT - LEKáRSKY LEXIKóN A RADY - ZVIERATÁ A PETS-

Infekčné a prenosné choroby zvieratRedakcia Choice
pobrušnice
pobrušnice
Na ľudí sa môže prenášať niekoľko nákazlivých chorôb pôvodne vyskytujúcich sa na zvieratách. K tomuto prenosu dochádza buď priamym dotykom chorých zvierat počas liečby, udržiavania a starostlivosti alebo tiež