AMFETAMíN - úČINKY, POUŽITIE A RIZIKá - AKTÍVNE ZLOŽKY

amfetamínRedakcia Choice
Proline
Proline
Liečivá látka, stimulačné liečivo, dopingové činidlo - amfetamín prešiel mnohými rokmi v histórii a získal mnoho mien. V tejto krajine je nelegálne pod názvom „Speed“, ale v 30. rokoch sa stále používal ako liek nachladnutie