VETERINáR - DIAGNOSTIKA, LIEČBA A VýBER LEKáRA - LEKÁR
Hlavná / Lekár / 2020

zverolekárRedakcia Choice
pobrušnice
pobrušnice
Veterinárny lekár, známy aj ako veterinárny lekár, sa zaoberá výskumom, diagnostikou a liečbou chorôb zvierat v najširšom slova zmysle. V zásade sa rozlišuje medzi vidieckymi veterinármi a malými veterinármi v závislosti od miesta a oblasti zodpovednosti. Byť veterinárnym lekárom