PSYCHOTROPNé DROGY - úČINKY, POUŽITIE A RIZIKá - LIEK
Hlavná / Liek / 2020

Psychotropné liekyRedakcia Choice
Infekčné choroby
Infekčné choroby
Psychotropné lieky sú skupinou liekov, ktoré ovplyvňujú psychiku človeka. Používajú sa preto na liečbu symptómov, ktoré sa vyskytujú v súvislosti s duševnými poruchami a neurologickými abnormalitami.