KRČNé SVALY - ŠTRUKTúRA, FUNKCIA A CHOROBY - ANATÓMIA
Hlavná / Anatómia / 2020

Krčné svalyRedakcia Choice
Liečba a prevencia osýpok u detí
Liečba a prevencia osýpok u detí
Krčné svaly pozostávajú z kostrových svalov, takzvaných priečne pruhovaných svalov. Z funkčného hľadiska sa skladajú z troch obmedzovačov hrdla a troch zdvíhačov hrdla.