PACLITAXEL - úČINOK, APLIKáCIA A RIZIKá - AKTÍVNE ZLOŽKY

paclitaxelRedakcia Choice
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Účinná látka paklitaxel sa používa na liečbu rôznych druhov rakoviny. Má tú vlastnosť, že inhibuje delenie a reprodukciu rakovinových buniek.